Kriisinõustamine, õnnetusjärgne nõustamine, lahutusjärgne nõustamine

Kriisinõustamine on abiks psüühilise tasakaalu ja toimetuleku taastamisel. See on inimestele, kes:

  • on tööalases või suhete kriisis
  • vajavad lahkumineku järgset toetust.
  • on eksistentsiaalses kriisis
  • on tööalaselt “läbipõlenud”
  • on kogenud traumaatilisi sündmusi: lähedase inimese surma, õnnetusjuhtumit või kuritegevust, lapsekaotust või raseduse katkemist, reetmist,  lahkuminekut.
  • on abistavate elukutsete esindajad ja on otseselt seotud kannatanute ja ohvrite abistamisega (päästjad, aitajad). Kriisidega seotud spetsialistid vajavad abi kiiremaks töövõime taastamiseks (seda eriti juhtumite korral, kus on hukkunud või raskelt viga saanud kolleeg tööülesandeid täites või kui on tegemist raskete tagajärgedega kannatanutega, kuhjunud tööstressiga). Kriisinõustamist ja debriefingut on vaja raskemate juhtumite korral tellida kogu meeskonnale grupinõustamisena.

Tiia Lõoke
email: tiia@teadlik-loomine.ee
tel.5178313