Gestalt coaching ja psühhoteraapia

Gestalt psühhoteraapia on isikliku arengu meetod, mis tekkis 1950. aastate algul Ameerikas psühhiaater Fritz Perls’i, gestaltpsühholoog Laura Perls’i ja nende kaastöötajate koostöö tulemusel.

Termin gestalt pärineb saksa keelest ja tähendab terviklikkust, terviktaju, tervikkujundit. Gestalt meetod praktilises psühholoogias vaatleb inimest kui tervikut ja tema eesmärgiks on iseseisva, oma võimeid tundva, tulemuslikult tegutseva ja vastutustundliku isiksuse areng.

Gestalt psühhoteraapiat rajades toetus Fritz Perls järgmistele allikatele:

 • psühhoanalüüs (Freud, Reich)
 • eksistentsialism (Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Nietszche)
 • ida filosoofiad (taoism, zen-budism)
 • gestaltpsühholoogia (Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin)
 • psühhodraama (Moreno)

Gestalt seisab peamiselt neljal sambal:

 • tunnete teadvustamise
 • elamine siin ja praegu
 • hea kontakt iseenda ja teistega
 • vastutusvõime ja teadlikkus

Gestalt teraapia põhineb kahel mõtteviisil:

 • Fenomenoloogia- õpetus, mis aitab inimestel astuda hetkeks kõrvale oma tavapärasest mõtlemise viisist  nägemaks erinevust tegelikult hetkes toimuva ja selle vahel, kuidas toimuvat tajutakse läbi mineviku kogemuse prisma.
 • Eksistentsialism – kus fookus on inimeste eksistentsil, omavahelistel suhetel, rõõmudel ja kannatustel jms nii nagu seda vahetult kogetakse. Eksistentsialistid arvavad, et inimesed avastavad ja loovad ennast pidevalt uuesti, uusi horisonte ja probleeme ja võimalusi jätkub alatiseks.

Gestalt psühhoteraapia on holistlik. Ta käsitleb inimest kui tervikut- tema füüsilist, psühholoogilist, intellektuaalset, emotsionaalset, interpersonaalset ja spirituaalset osa.

Võrreldes teiste kaasaegsete psühhoteraapia meetoditega (nagu psühhoanalüütiline teraapia, pereteraapia, psühhodraama jt.) keskendub gestalt psühhoteraapia rohkem tunnete, emotsioonide ja keha teadlikkusele, rõhutades inimese keha-tunnete-mõtete terviklikkust ja integratsiooni, mis on loovuse ja elujõu allikaks.

Ammu on avastatud et kaasaegse psühhoteraapia meetodid on liiga head et neid kasutada ainult haigete raviks. Seepärast kasutavad tänapäeval ka gestaltterapeutide teenuseid üha rohkem nn. terved, oma eluga toimetulevad inimesed – selleks et ennast sügavamalt tundma õppida, et ennast rohkem usaldada ja elust rõõmu tunda. Niisugust abi vajavad kõige rohkem juhtivate ja abistavate elukutsete esindajad – juhid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, teenindajad ja kõik inimesed, kes vajavad või kavandavad oma elus sügavamaid muudatusi.

Psühhoteraapia ja hingamisteraapia seansid
Tiia Lõoke
email: tiia@teadlik-loomine.ee
tel.5178313