Kriisinõustamine

Kriisinõustamine on abiks psüühilise tasakaalu ja toimetuleku taastamisel.

Kriisinõustamise eesmärk on aidata inimesi, kes on:

  • tööalases kriisis
  • suhete kriisi
  • kuhjunud stressiga või \”läbipõlenud\”
  • kogenud traumaatilisi sündmusi (lähedase inimese surma, õnnetusjuhtumit või kuritegevust, lapsekaotust või raseduse katkemist, reetmist või lahkuminekut.
  • otseselt seotud kannatanute ja ohvrite abistamisega (päästjad, aitajad). Kriisidega seotud spetsialistid vajavad kriisiabi kiiremaks töövõime taastamiseks (seda eriti juhtumite korral, kus on hukkunud või raskelt viga saanud kolleeg tööülesandeid täites või kui on tegemist raskete tagajärgedega kannatanutega, kuhjunud tööstressiga). Kriisinõustamist ja debriefingut on võimalik raskemate juhtumite korral tellida kogu meeskonnale grupinõustamisena.

Kriisinõustamine Tiia Lõoke, tiia@voog.ee, tel.5178313